Μετατροπή Δυναμικού Site Σε Στατικό Με Wget

Ένας τρόπος για να μετατρέψετε ένα δυναμικό site σε στατικό, είναι να «κατεβάσετε» τοπικά ολόκληρο το site με τη βοήθεια της εντολής wget:

Επεξήγηση:

  • ––recursive: κατεβάζει ολόκληρο το site
  • ––no-clobber: δεν κάνει overwrite αρχεία που ήδη έχετε κατεβάσει
  • ––page-requisites: κατεβάζει όλα τα αρχεία που συνθέτουν κάθε σελίδα (εικόνες, CSS, JS κλπ)
  • ––html-extension: αποθηκεύει τα αρχεία ως .html
  • ––wait=3: περιμένει πχ «3» δευτερόλεπτα ανάμεσα σε κάθε αίτημα για κατέβασμα αρχείου
  • ––limit-rate: βάζει όριο στον ρυθμό κατεβάσματος αρχείων. π.χ. 60K είναι 60 kilobytes/second που ισούται με 480Kbps
  • ––convert-links: μετατρέπει τα links ώστε να δουλεύει το site τοπικά (offline)
  • ––restrict-file-names=windows: μετέτρεψε τα αρχεία ώστε να λειτουργούν σωστά και σε Windows
  • ––domains example.com: δίνει εντολή να μην κατεβούν αρχεία που δεν ανήκουν στο domain example.com

Διαβάστε το υπόλοιπο άρθρο »

Διόρθωση Σειράς Ταξινόμησης Directories Σε Ubuntu

Μια κοινή πρακτική είναι να χρησιμοποιούμε directories που ξεκινούν με _ (underscore) προκειμένου αυτά να εμφανίζονται πρώτα στη λίστα του Files ή στο terminal. Εντούτοις, σε Ubuntu, τα directories που ξεκινούν με underscore δεν εμφανίζονται πρώτα στη λίστα με τα αρχεία/φάκελους.

Σύμφωνα με μια σελίδα βοήθειας του Ubuntu υπεύθυνη για το «πρόβλημα» αυτό είναι η ρύθμιση LC_COLLATE.  Αν πληκτρολογήσουμε locale στο terminal θα επιστρέψει τα εξής:

Βλέπουμε ότι η ρύθμιση LC_COLLATE έχει τιμή «en_GB.UTF-8» ή «en_US.UTF-8» και θα πρέπει να την αλλάξουμε σε C ή POSIX με τον εξής τρόπο:

Μετά κάνουμε logout και όταν κάνουμε πάλι login τα αρχεία και οι φάκελοι θα εμφανίζονται με αυτά που ξεκινούν με _ (underscore) πρώτα στη λίστα.