Πρόβλημα Με Public Key Κατά Τη Διάρκεια ‘Apt Update’

Αν όταν εκτελούμε updates σε σύστημα Linux με:

εμφανιστεί το σφάλμα:

The following signatures couldn’t be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

τότε, αντιγράφουμε το public key (το ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ) και πληκτρολογούμε:

Πλέον όταν κάνουμε apt-get update τα updates θα προχωρήσουν χωρίς πρόβλημα.

Διαβάστε το υπόλοιπο άρθρο »

Webhosting Στην DigitalOcean

Κάντε εύκολα deploy έναν SSD cloud server στην DigitalOcean μέσα σε 55 δευτερόλεπτα. Χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο https://m.do.co/t/5b5dc69cc29c για να κερδίσετε credit $10 που ισοδυναμεί με δωρεάν φιλοξενία για 2 μήνες στο μικρό αλλά καλό πακέτο της εταιρείας.

Ενεργοποίηση PHP Error Logging

Για ενεργοποίηση του PHP error logging σε έναν Apache server ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:

Στο αρχείο ‘/etc/php/7.2/apache2/php.ini’ βρίσκουμε και αντικαθιστούμε το error_reporting = E_ALL & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT με το error_reporting = E_COMPILE_ERROR | E_RECOVERABLE_ERROR | E_ERROR | E_CORE_ERROR.

Βρίσκουμε και αντικαθιστούμε το ;error_log = php_errors.log με το error_log = /var/log/php/error.log.

Δημιουργούμε το directory /var/log/php με sudo:

Αλλάζουμε owner και group του directory /var/log/php με:

Και κάνουμε επανεκκίνηση του server με:

Πλέον, όποτε μια εφαρμογή γραμμένη σε PHP παρουσιάζει σφάλματα, μπορούμε πλέον να τα βλέπουμε με: