Πρόβλημα Με Public Key Κατά Τη Διάρκεια ‘Apt Update’

Αν όταν εκτελούμε updates σε σύστημα Linux με:

εμφανιστεί το σφάλμα:

The following signatures couldn’t be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

τότε, αντιγράφουμε το public key (το ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ) και πληκτρολογούμε:

Πλέον όταν κάνουμε apt-get update τα updates θα προχωρήσουν χωρίς πρόβλημα.

Διαβάστε το υπόλοιπο άρθρο »

Αντιγραφή Δεδομένων Από Μια Βάση Δεδομένων Σε Άλλη

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου κατά τη διάρκεια ανάπτυξης κάποιου web project δημιουργούμε ένα αντίγραφο της ενεργής βάσης δεδομένων και το χρησιμοποιούμε για την ανάπτυξη της ιστοσελίδας/εφαρμογής.

Κατά τη διαδικασία ανάπτυξης, τυχαίνει να μεταβληθούν δεδομένα μόνο από ορισμένα tables της βάσης. Όταν έρθει η στιγμή να ενσωματώσουμε τα δεδομένα της development βάσης δεδομένων στην ενεργή database, τότε θα μεταφέρουμε μόνο τα δεδομένα του ή των table που έχουν αλλαγές.

Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε τον παρακάτω κώδικα:

Ο παραπάνω κώδικας κάνει «update» τα δεδομένα στο «table1» της ενεργής βάσης «livedb» με αυτά στο «table2» της «developmentdb» βάσης δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του web project. Για το update, στο WHERE clause θέτουμε ότι τα IDs των δύο tables είναι τα ίδια.