Εγκατάσταση Scala Σε Mac Μέσω Terminal

Θα εγκαταστήσουμε τη γλώσσα προγραμματισμού Scala σε Mac χωρίς τη χρήση Homebrew αλλά μέσω terminal.

Πηγαίνουμε στη σελίδα www.scala-lang.org/download κάνουμε κλικ στο «Download» και κατεβάζουμε το τελευταίο binary (2.11.2). Μεταφέρουμε το ζιπαρισμένο αρχείο του binary στο directory /usr/bin και εκεί αποσυμπιέζουμε το αρχείο. Πλέον το full path του directory είναι: /usr/bin/scala-2.11.2

Ανοίγουμε το αρχείο paths με την εντολή:

και προσθέτουμε το /usr/bin/scala-2.11.2/bin στο $PATH variable του shell πληκτρολογώντας τη γραμμή:

Με Ctrl+O κάνουμε overwrite (απαντάμε Yes) και με Ctrl+X βγαίνουμε από την οθόνη του nano editor.

Κάνουμε επανεκκίνηση του terminal και πληκτρολογούμε scala. Τότε θα εμφανιστεί το command prompt της Scala: