Σφάλμα Git «no such ref was fetched»

Αν προσπαθήσετε να κάνετε git pull από ένα git repository στο οποίο έχει γίνει μετονομασία του branch πχ από master σε main, τότε θα εμφανιστεί στο terminal το ακόλουθο σφάλμα:

Your configuration specifies to merge with the ref ‘refs/heads/master’
from the remote, but no such ref was fetched.

Ουσιαστικά λέει ότι δεν υπάρχει master στο remote repository.

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, θα χρειαστεί να μετονομάσετε το branch από master σε main και στη συνέχεια να ορίσετε το νέο upstream για το «νέο» σας branch, με τις ακόλουθες εντολές:

  1. Σιγουρευτείτε ότι είστε στο master branch:
  2. Μετονομάστε το master branch σε main:
  3. Και αλλάξτε το upstream:

Για να ελέγξετε αν έγινε σωστά η αλλαγή χρησιμοποιήστε την εντολή:

Αυτή η εντολή δείχνει πληροφορίες για τα τοπικά branches και τα αντίστοιχα upstreams. Στην περίπτωσή μας θα δείξει κάτι σαν το εξής:

main 3f15e4c [origin/main] Merge pull request #12 from yourgitusername/some-merged-branch

Αυτό που βλέπουμε είναι ότι το τοπικό main έχει σωστά πλέον ως upstream το remote origin/main.

Τέλος, δοκιμάστε να κάνετε και ένα git pull για να ενημερώσετε το main branch με όλες τις τελευταίες αλλαγές.