Δημιουργία Αντιγράφων Ασφαλείας Πολλών Βάσεων Δεδομένων

Σε περίπτωση που διαχειρίζεστε server με πολλές βάσεις δεδομένων, θα έχετε πιθανότατα έρθει αντιμέτωποι με το πρόβλημα της δημιουργίας αντίγραφων ασφαλείας.

Αν έχετε 2-3 βάσεις δεδομένων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το phpMyAdmin, να κάνετε κλικ στο όνομα της κάθε βάσης δεδομένων, μετά κλικ στο «Export» tab και μετά να κατεβάσετε στον σκληρό σας δίσκο την database. Αν όμως έχετε 10, 20, 30 ή και παραπάνω βάσεις δεδομένων, αυτή η διαδικασία είναι πολύ χρονοβόρα.

Εναλλακτικά, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αρχείο κειμένου (.txt document) μέσα στο οποίο θα αποθηκεύσετε τον ακόλουθο κώδικα:

Η εντολή mysqldump δημιουργεί ένα αντίγραφο της βάσης δεδομένων (vasi_dedomenwn_1, vasi_dedomenwn_2 κλπ) και το αποθηκεύει ως αρχείο .sql (vasi_dedomenwn_1.sql, vasi_dedomenwn_2.sql κλπ).

Για αρχή λοιπόν, δημιουργήστε ένα .txt αρχείο στο οποίο σε κάθε σειρά θα έχετε την κάθε βάση του server σας που θέλετε να αποθηκεύσετε. Αυτό το αρχείο θα το χρησιμοποιήσουμε στην πορεία.

Διαβάστε το υπόλοιπο άρθρο »