Μετατροπή Δυναμικού Site Σε Στατικό Με Wget

Ένας τρόπος για να μετατρέψετε ένα δυναμικό site σε στατικό, είναι να «κατεβάσετε» τοπικά ολόκληρο το site με τη βοήθεια της εντολής wget:

Επεξήγηση:

  • ––recursive: κατεβάζει ολόκληρο το site
  • ––no-clobber: δεν κάνει overwrite αρχεία που ήδη έχετε κατεβάσει
  • ––page-requisites: κατεβάζει όλα τα αρχεία που συνθέτουν κάθε σελίδα (εικόνες, CSS, JS κλπ)
  • ––html-extension: αποθηκεύει τα αρχεία ως .html
  • ––wait=3: περιμένει πχ «3» δευτερόλεπτα ανάμεσα σε κάθε αίτημα για κατέβασμα αρχείου
  • ––limit-rate: βάζει όριο στον ρυθμό κατεβάσματος αρχείων. π.χ. 60K είναι 60 kilobytes/second που ισούται με 480Kbps
  • ––convert-links: μετατρέπει τα links ώστε να δουλεύει το site τοπικά (offline)
  • ––restrict-file-names=windows: μετέτρεψε τα αρχεία ώστε να λειτουργούν σωστά και σε Windows
  • ––domains example.com: δίνει εντολή να μην κατεβούν αρχεία που δεν ανήκουν στο domain example.com

Διαβάστε το υπόλοιπο άρθρο »