Πιστοποιητικό SSL Με «A Rating»

Αφού εγκαταστήσουμε πιστοποιητικό SSL από το Let’s Encrypt, ελέγχουμε την ποιότητα του certificate στο site της Qualys.

Αν η τελική βαθμολογία που πάρουμε είναι B εξαιτίας του σφάλματος «The server does not support Forward Secrecy with the reference browsers»  τότε ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα για να πάρουμε A rating.

Στο αρχείο /etc/apache2/apache2.conf προσθέτουμε τις εξής γραμμές:

Κάνουμε επανεκκίνηση του server με:

Και κάνουμε ξανά έλεγχο του certificate. Αυτή τη φορά το SSL Labs θα πρέπει να μας δώσει «A rating».

Διαβάστε το υπόλοιπο άρθρο »